MIA100W

3 Szukamy, sprawdzamy, władamy palce w drzwi – eksperymentujemy.
Panoptikum indywiduów jaki składa się na skład osobowy tej grupy to gwarancja
nieprzewidywalności. W improwizacji szukamy przestrzeni dla swobodnej
wypowiedzi poza ustalonymi formatami. Zaglądając sąsiadom w okno albo samemu
w lustro należy być przygotowanym że spotka nas rozczarowanie. Tak samo eksperyment z definicji może się nie powieść. Otwiera się przez to horyzont
nieskończonych możliwości. 15966210_10211996644858050_1118570345832474245_nKiedy nie boisz się porażki, możesz pozwolić sobie na więcej. Impro nie zawsze musi śmieszyć. Może dziwić, irytować, poruszać, boleć…
Stałym elementem naszych spektakli jest muzyka tworzona na żywo Ona nigdy nie jest tłem. Szukamy z nią połączenia. Muzyka jest początkiem, treścią i sensem.